PCR Rifampicine resistentie
Matrix:
vocht, biopt, sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat, etter, punctievocht en positive kweken
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

vast of vloeibare voedingsbodem
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
24-3-2015 10:13:47
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis