PCR Neisseria meningitidis
Matrix:
CSV, bloed
Synoniemen:
PCR meningokokken
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door ZNA
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-1-2017 10:13:38
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis