PCR HTLV-1
Matrix:
CSV, bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2016 11:08:24
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis