PCR Polyoma virus kwantitatief
Matrix:
bloed, urinestaal, Test wordt uitgevoerd op plasma en urine
Synoniemen:
JC/BK
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:
Geen specifieke patiënt voorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
Kamertemperatuur. Plasma moet binnen de 6 uur na afname worden afgecentrifugeerd.
Monsterverzending extramuros:
EDTA plasma min 0,6 ml; urines minimum 1,1 ml
verzendingscondities: plasma op kamertemperatuur; urines ingevroren.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, Test wordt uitgevoerd op woensdag en donderdag. Uitvoering zelfde dag na afspraak met klinisch bioloog en indien monster voor 10 uur op labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
DNA extractie en in huis real-time PCR.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Diagnose PML (Progressieve Multifocale leuco-encephalopathie) op plasma.
Diagnose van late langdurende hemorragische cystitis bij beenmerg- of nier transplantatiepatiënten of patiënten behandeld voor acute refractaire lymfoblastische leukemie op plasma en/of urine.

RIZIV nomenclatuur:
556931-556942
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
6 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja (op bloed bij niertransplantpatiënt)
Aanrekening aan de patiënt:
Ja (indien geen niertransplantpatiënt of op urine)  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2020 18:31:53
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis