PCR Parvovirus
Matrix:
beenmergaspiraat, amnionvocht, biopt, bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UCL Saint-Luc

http://www.saintluc.be/laboratoires/index.php

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
24-8-2018 11:46:57
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis