PCR Herpes type 6/8
Matrix:
CSV, bloed, respiratoir monster
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door ULB Erasme

http://erasmeinfo.ulb.ac.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-4-2015 10:58:11
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis