PCR EBV Kwantitatief
Matrix:
bloed, Test wordt uitgevoerd op plasma. Test geaccrediteerd voor plasma
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
Geen specifieke patiënt voorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
Kamertemperatuur. Plasma moet binnen de 6 uur worden afgedraaid.
Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: plasma
Minimum staalvolume 0,6 ml plasma
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, Test wordt uitgevoerd op woensdag en donderdag. Uitvoering zelfde dag na contact met klinisch bioloog en indien monster voor 10 uur op labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
DNA extractie met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux) en real-time PCR met Lightcycler 480 (Roche)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Diagnose en opvolging van infectie bij pediatrische levertransplant- of beenmergpatiënten.
Opvolging tijdens therapie voor leukemie of EBV-gerelateerd lymfoom.
Post-transplant patiënten: diagnose en opvolging bij vermoeden PTLD.
RIZIV nomenclatuur:
556916-556920
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
6 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja (indien orgaantransplantpatiënt)
Aanrekening aan de patiënt:
Ja (indien geen orgaantransplantpatiënt)  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-5-2019 9:28:36
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis