PCR Borrelia
Matrix:
CSV, gewrichtsvocht, huidbiopt, gewrichtsbiopt
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UCL Saint-Luc
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-11-2017 9:53:00
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis