PCR Bartonella
Matrix:
biopt, bloed
Synoniemen:
Kattekrabziekte
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UCL Saint-Luc

http://www.saintluc.be/laboratoires/index.php

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-4-2015 11:29:09
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis