Amylasen
Matrix:
vocht, duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 410 en 694 nm (bichromatisch) / ethylidene-blocked p-nitrophenyl-maltoheptaoside
(Siemens REF 11097603)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal)
Aanrekening aan de patiënt:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis