Amylasen
Matrix:
vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal)
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 405 en 577 nm (bichromatisch) / 2-chloro-4-nitrofenyl-α-D-maltotrioside (CNPG3)
(Siemens REF K3017)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
neen
Aanrekening aan de patiënt:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis