Opsporen van Legionella spp. in watermonsters
Matrix:
water (leiding-of koelwater), min hoeveelheid van 500mL vereist, maximaal 1L
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Vermelding van verschillende meetpunten, afnametijdstip en temperatuur bij afname vermelden op aanvraag
Monsterverzending extramuros:
Transport op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
steeds eerst overleg met labo microbiologie vooraleer stalen opsturen (tel 03/8213934)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Aangepaste voorbereiding van de stalen en kwantitatieve enting op aangepaste voedingsbodems. Identificatie tot op genusniveau en voor Legionella pneumophila serogroep bepaling dmv agglutinatie.
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 17025 204-TEST
Analysetijd:
10 tot 14 dagen
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-2-2020 8:46:40
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis