Gramkleuring
Matrix:
CSV, peritoneaal dialysevocht
Synoniemen:
CSV
peritoneaal dialysevocht
cerebrospinaal vocht
lumbaal vocht
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:
Lumbaalpunctie:

zittende houding:
- op de rand van het bed
- benen eventueel op een stoel
- kussen tegen het abdomen, armen over het kussen
- hoofd voorovergebogen
- schouders recht, rug licht gebogen indien mogelijk

liggende houding:
- zijligging, bed in horizontale stand
- hoofdkussen verwijderen
- kussen onder de zijkant van het lichaam
- wervelzuil evenwijdig met het vlak van het bed
- knieën tegen de borst optrekken
- hoofd vooroverbuigen
- VK houdt hals en dijen vast  patiënt ligt met een bolle
rug

- de arts bepaalt de punctieplaats (meestal L3-L4 of L4-
L5) aan de hand van het niveau van de heupkammen
- bedbeschutting aanbrengen tegen de rug van de patiënt

Onmiddellijk vóór de punctie:

- uitzonderlijk kan het nodig zijn de punctieplaats te ontharen door te clippen
- handen wassen
- punctieplaats ruim ontsmetten met iso-Betadine® dermicum vanuit de middellijn tot en met de beide heupkammen (concentrisch)
- steriel veld aanbieden
- de arts legt het steriel veld (60 x 90 cm) tegen de rug
- steriele handschoenen aanbieden
- de arts doet steriele handschoenen aan
- lumbaalpunctienaald aanbieden
- de arts doet de LP
CSV opvangen:

- telkens 1 ml of 15 druppels:
1ste recipiënt: labo microbiologie (serologie en/of bacteriologie)
2de recipiënt: labo biochemie: glucose, eiwitten en eiwitelektroforese
3de recipiënt: labo hematologie: WBC, RBC en maligne cellen
eventueel 4de recipiënt voor wetenschappelijk onderzoek
opmerking: géén CSV overhevelen van het éne recipiënt naar het andere!


lumbale naald verwijderen:

- Lumbaalpunctienaald wordt verwijderd (vóór het verwijderen van de naald wordt de geleider gedeeltelijk teruggeplaatst)
- de arts deponeert de punctienaald in de naaldencontainer
- punctieplaats even afdrukken
- snelverbandje aanbrengen
- materiaal opruimen
Nazorg
- op voorschrift onmiddellijk na de punctie een bloedstaal nemen voor labo biochemie: glucose en eiwit
- houding van de patiënt:
- ½ uur in Trendelenburg-ligging, platte ruglig of buiklig, zonder hoofdkussen
- daarna 4 uur platte bedrust met hoofdkussen (mag ook in zijlig)
- daarna mag de patiënt uit bed
- (indien de Trendelenburg-ligging problemen geeft, bv. ademhalingsproblemen, moet de patiënt 24 uur platte bedrust houden, met een hoofdkussen)
- de patiënt moet veel drinken
Peritoneaal dialysevocht:
 
Een deel van het vocht wordt in een steriel recipiënt aangebracht of de zak wordt helemaal naar het labo microbiologie gebracht
Monsterverzending intramuros:
-op kamertemperatuur
-staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien niet onmiddelijk naar labo, staal in koelkast bewaren
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja, Buiten de openingstijden van het labo Microbiologie zal er eerst contact opgenomen worden met de klinisch bioloog microbiologie van wacht.
Beproevingsmethode:
Gramkleuring
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
4 uur
Analysetijd in urgentie:
60 min
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-5-2014 11:45:19
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis