Glucose POCT
Matrix:
bloed, plasma gekalibreerd
Aanvraagformulier:
Afnamerecipiënt:
vingerprik
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Amperometrisch
Glucose dehydrogenase Roche
Accu-Check Inform

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis