BCR-ABL p190
Matrix:
bloed, beenmergaspiraat
Synoniemen:
BCR-ABL mbcr
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke voorbereiding
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
Op kamertemperatuur. Omwille van de labiliteit van RNA dient het monster binnen de 24 u na afname op het laboratorium toe te komen.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Uit het monster wordt RNA geëxtraheerd. Dit wordt met reverse transcriptase omgezet in cDNA.
Hierop wordt real-time kwantitatieve PCR uitgevoerd met de BCR-ABL mbcr Fusionquant Kit (Ipsogen) en de Lightcycler 480.
De gebruikte primers en probes werden gevalideerd door het Europe Against Cancer consortium.
Referentiewaarden:
Normaal = geen detectie van het fusiegen.
Het resultaat wordt kwantitatief uitgedrukt in aantal copies BCR-ABL/1000 copies ABL (als referentiegen). Bij kwantitatieve opvolging is een verandering vanaf 1 log (factor 10) significant.

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Het BCR-ABL p190 fusiegen-transcript komt voor bij 20-40 % van de gevallen van ALL en schaarse gevallen van CML.
Bij ALL impliceert de aanwezigheid van een BCR-ABL fusiegen-transcript een ongunstige prognostische factor en de mogelijkheid van kwantitatieve follow-up.
RIZIV nomenclatuur:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
diagnose: 1 week; follow up: 3 weken
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-8-2019 8:30:41
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis