TcRgamma genherschikking
Matrix:
bloed, beenmergaspiraat, biopt
Synoniemen:
TcRgamma klonaliteitstest
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke voorbereiding
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Uit het monster wordt DNA geëxtraheerd. Hierop wordt met de PCR ingezet met BIOMED 2 primers voor 'variabele'en 'joining' regio's van het TcRgamma gen.
PCR producten worden onderzocht op klonale pieken via capillaire elektroforese (SeqStudio).
Referentiewaarden:
Kwalitatieve test. Normaal = afwezigheid van clonaliteit.

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Algemeen dient de test voor opsporing van T lymfoide klonaliteit. Meer specifiek kan de test gebruikt worden bij:
1° differentiële diagnose tussen reactieve lymfoproliferatie en hematologische maligniteit, 2° bepaling van de vermoedelijke lijn in mature lymfoproliferatieve ziekten, 3° identificatie van een tumorspecifieke merker voor follow-up
Met de gebruikte primersets kunnen 89% van de T-klonaliteiten gedetecteerd worden.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Voor niet-bloed aavragen op aanvraagformulier "Immunologie/Speciale Hematologie".

Analysetijd:
1 maand
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-8-2019 8:28:54
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis