IgH genherschikking
Matrix:
bloed, beenmergaspiraat, biopt, paraffine materiaal
Synoniemen:
IgH klonaliteitstest, immunoglobuline genherschikking
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Biopten in steriel recipiënt, niet fixeren.
Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke voorbereiding
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Uit het monster wordt DNA geëxtraheerd. Hierop wordt PCR ingezet met BIOMED 2 primers voor 'variabele', 'joining' en 'diversity' regio's van het IgH gen.
PCR producten worden onderzocht op klonale pieken via capillaire elektroforese (SeqStudio).
Referentiewaarden:
Kwalitatieve test. Normaal = polyklonaal of afwezigheid van klonaliteit

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Algemeen dient de test voor opsporing van B lymfoide klonaliteit. Meer specifiek kan de test gebruikt worden bij:
1° differentiële diagnose tussen reactieve lymfoproliferatie en hematologische maligniteit, 2° bepaling van de vermoedelijke lijn in mature lymfoproliferatieve ziekten, 3° identificatie van een tumorspecifieke merker voor follow-up
Met de gebruikte primersets kunnen 93% van de B-clonaliteiten gedetecteerd worden.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 maand
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-8-2019 8:30:13
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis