WT1 expressie
Matrix:
bloed, beenmergaspiraat
Synoniemen:
WT1 overexpressie, Wilms tumor gen expressie
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

minimum 10 ml
Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke voorbereiding
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
Op kamertemperatuur. Omwille van de labiliteit van RNA dient het monster binnen de 24 u na afname op het laboratorium toe te komen.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Uit het monster wordt RNA geëxtraheerd.
Hierop wordt real-time kwantitatieve PCR uitgevoerd met de WT1 mRNA OneStep assay (Otsuka Pharmaceutical) op de Lightcycler 480.
Referentiewaarden:
Het resultaat wordt kwantitatief uitgedrukt in aantal copies/µg RNA.
bloed: <200 copies/µg RNA
beenmerg: <1300 copies/µg RNA

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
WT1 overexpressie komt voor bij verschillende hematologische maligniteiten (AML, ALL, MDS), terwijl secundaire of inflammatoire toestanden
(oa regenererend merg, inflammatoire ziekten, secundaire leukocytose,...)
geassocieerd zijn met normale WT1 expressie. De kwantitatieve bepaling van WT1 expressie heeft daarom het potentieel van universele moleculaire merker
bij opvolging van acute leukemie en detectie van minimale residuele ziekte.
RIZIV nomenclatuur:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 maand
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-4-2021 15:09:19
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis