PCR Influenza A/B
Matrix:
respiratoir monster
Synoniemen:
Seizoensgriep type A en type B
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

UTM wisser 

wisser MD/MI UTM wisser nasofaryngeaal 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
Op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: respiratoir monster
minimum staalvolume: 0.5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Nasofaryngeale wissers (Copan) in 3 mL UTM indien ook analyses voor labo virologie gewenst. Indien PCR en bacteriologie: bij voorkeur eSwab (Copan) in bijbehorend medium.
 
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen), Op weekdagen tussen 9.00u en 20.30u en op weekend- en feestdagen tussen 9.00u en 14.30u
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Xpert Xpress Flu/RSV van Cepheid
 
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien BAL bij orgaantransplantpatiënten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2020 18:34:16
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis