Kristalonderzoek
Matrix:
gewrichtsvocht
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: gewrichtsvocht
minimum staalvolume: -
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Polarisatiemicroscopie
Referentiewaarden:
Analysetijd in urgentie:
8 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-2-2017 10:39:23
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis