Flowcytometrische bepaling BAL
Matrix:
BAL
Synoniemen:
Immuunfenotypering, broncho alveolaire lavage
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Monsterverzending intramuros:
minimum staalvolume: +/- 5ml
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: Koelkast 4°C

Monsterverzending extramuros:
zie monsterverzending intramuros
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Immunofenotypering van ce lpopulaties met behulp van monoklonale antisera gericht tegen leukocytaire membraan antigenen op Navios (Beckman Coulter).
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:11:03
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis