Flowcytometrische bepaling Lymfocyten subsets
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Immuunfenotypering, immuundeficiëntie
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:
Op vrijdag dienen monsters voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume: 3ml bloed in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
zie monsterverzending intramuros
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Immunofenotypering van cel populaties met behulp van monoklonale antisera gericht tegen leukocytaire membraam antigenen op Navios (Beckman Coulter).
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
​Bepaling van de hoeveelheid B- (CD19), T (CD4,CD8,CD3 cellen)- en NK (CD16, CD56) cellen.
Analysetijd:
2 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:17:51
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis