Gisten/schimmels
Matrix:
divers
Synoniemen:
Candida
Aspergillus
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

divers: wisser etc.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen), Schimmel-identificatie gebeurt na ongeveer 3 weken groei.
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Screening via algemene bodem. Indien relevant, verdere identificatie via specifieke bodem en/of microscopisch onderzoek.
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Gisten worden niet meer standaard opgespoord in luchtwegmonsters
Analysetijd:
3 weken
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-7-2016 12:19:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis