Q-koorts (Coxiella burnetii)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Q-fever
Coxiella burnetii
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
551176 / 551180
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis