Borrelia screening serologie
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
Lyme
burgdorferi
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
chemiluminescentie LiaisonXL
Referentiewaarden:
Reflextesting:
Bij een positief screeningresultaat wordt een confirmatie-test uitgevoerd (ELISA ter differentiatie IgM/IgG en/of Western Blot).
Opmerking:
Ook PCR voor Borrelia mogelijk op lumbaalvocht en gewrichtsvocht.
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis