Coxsackie A/B serologie
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door AML:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-2-2020 15:43:47
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis