Treponema pallidum TPHA
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
syphilis
neurosyphilis
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen), bij een positieve treponema screen test
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Partikelagglutinatie methode
Serodia- TP PA.kit
visuele waarneming
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis