Adenovirus serologie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
AV
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Opmerking:
Ook sneltest mogelijk op vloeibare stoelgang (enkel voor adenovirus type 40-41).
Ook viruskweek mogelijk op specifieke monsters (vb. respiratoire monsters) in overleg met klinisch bioloog.
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis