HIV serologie (HIV duo AG/AL)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
AIDS
human immunodeficiency virus
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0.75 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
negatief


(Meer informatie)
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Een positief resultaat wordt opgestuurd voor confirmatie indien patiënt nog niet gekend is als HIV positief voordien.
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis