HSV serologie (IgG)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Herpes simplex
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
ELISA
Referentiewaarden:
Opmerking:
Serologie dient niet voor de bepaling van acute infecties maar dient voor de bepaling van de immuunstatus ( vb. bij oppuntstelling TX patiënt). Voor diagnostiek dient viruskweek of PCR te worden aangevraagd.
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis