Treponema pallidum RPR
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
syphilis
neurosyphilis
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Agglutinatiereactie
spinreact RPR kit
visuele waarneming
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-2-2017 14:13:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis