Aspergillus antigeen
Matrix:
bloed, BAL, aparte serumbuis afnemen, deze moet gesloten blijven - BAL in steriel recipiënt
Synoniemen:
Galactomannan
Aspergillus
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week, bepaling op dinsdag en vrijdag
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
ELISA-methode
Platelia aspergillus kit
ELISA Reader ETI-system fotometer
Referentiewaarden:
Opmerking:
Medicamenteuze interferentie mogelijk (bv piperacilline-tazobactam).
Analysetijd:
< 10 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis