Hemosiderinurie
Matrix:
urinestaal
Synoniemen:
Microscopisch opsporen van ijzer in urine
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Perls- of ijzerkleuring op cytospinpreparaat van urinemonster, gevolgd door microscopisch onderzoek.
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis