Virus identificatie cytomegalovirus (cultuur/immuunfluorescentie)
Matrix:
BAL, biopt, pericardiaal vocht, respiratoir monster, Respiratoire monsters: onderste luchtwegen. Keelspoelsel: af te halen op labo. Biopten: niet gefixeerd.
Synoniemen:
cytomegalovirus (CMV)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

UTM wisser 

Patiëntvoorbereiding:
minimum staalvolume: 2 mL
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien niet onmiddellijk naar labo, staal in koelkast bewaren.
Monsterverzending extramuros:

​Gekoeld tussen 2°C en 8 °C

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
virologische kweek op MRC5 cellen: cytopathogeen effect (CPE) en fluorescentie-microscopie (IF).
Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
550631 550653
Analysetijd:
Immunofluorescentie: 2 dagen. Cultuur en CPE: tot 3 weken.
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-7-2021 9:48:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis