Cultuur (etter, wonde, biopt, vocht,..)
Matrix:
biopt, vocht, weefsel, wonden, etter, abces, klier
Synoniemen:
voetkliniek
decubitus
bijtwonde
etter
biopt
wonde
vocht
weefsel
abces
klier
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

wisser MD/MI Wisser in virustransportmedium. Methode via spuit is te verkiezen (zie onder patiëntvoorbereiding).
Patiëntvoorbereiding:
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien niet onmiddellijk naar labo, staal in koelkast bewaren.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
rechtstreeks microscopisch onderzoek, aërobe en anaërobe kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig
Referentiewaarden:
Opmerking:
op specifieke aanvraag: opsporen gisten, schimmels, mycobacteriën (enkel op weefsels)
Analysetijd:
< 1 week
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-5-2016 12:06:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis