Cultuur van respiratoire monsters
Matrix:
respiratoir monster
Synoniemen:
keelwisser
nasopharynx
sinus
middenoor
sputum
endo-tracheaal aspiraat
bronchusaspiraat
BAL
pleuravocht
kweek
cultuur
luchtwegen
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

wisser 


Patiëntvoorbereiding:
Sputum: Opgehoest sputum dient van goede kwaliteit te zijn (geen speeksel!): indien het aantal epitheelcellen groter is of gelijk aan het aantal leucocyten wordt het staal niet verder verwerkt op het laboratorium.
 

Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien staal niet onmiddellijk naar labo, in koelkast bewaren.
 
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
rechtstreeks microscopisch onderzoek, aërobe en anaërobe kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig
Referentiewaarden:
commensale flora of steriel

(Meer informatie)
Opmerking:
Op specifieke aanvraag: gisten, schimmels, Legionella spp., Mycobacteriën.
 
Bij BAL vochten wordt standaard altijd gezocht naar Mycobacteriën, respiratoire virussen en Legionella.
Analysetijd:
< 1 week
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis