Hemocultuur
Matrix:
bloed
Synoniemen:
HACEK
endocarditis
Afnamerecipiënt:
hemocultuurfles 


Monsterverzending intramuros:
Staal onmiddellijk na afname naar labo versturen, maximum 4 uur op kamertemperatuur te bewaren.
Nooit in de koelkast bewaren.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
CO2 productie door aërobe en anaërobe kiemen wordt continu, colorimetrisch gemeten door hemocultuurtoestel. Uitvoeren van rechtstreeks microscopisch onderzoek en Gramkleuring en/of Ziehlkleuring op verdachte flessen. Kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig.
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
< 6 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-12-2015 15:31:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis