Faecescultuur
Matrix:
faeces
Synoniemen:
Salmonella spp.
Yersinia spp.
Campylobacter spp.
Shigella spp.
Clostridium difficile toxine producerend
Aeromonas spp.
EHEC (O157)
Stoelgang
Coprocultuur
Parasieten
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

faecespotje
Patiëntvoorbereiding:
minimum staalvolume: volume van een koffielepel
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien staal niet onmiddellijk naar labo, in koelkast bewaren.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Kweek van enteropathogenen. Identificatie dmv manuele biochemische identificatie en/of massaspectrometrie en gevoeligheidsbepaling.
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Kweek voor enteropathogenen wordt niet meer uitgevoerd indien de patiënt langer dan 3 dagen gehospitaliseerd is, onderzoek voor parasieten en kweek voor Clostridium difficile toxine producerend zal nog wel uitgevoerd worden.
 
Sorbitol EHEC (O157:H07) wordt standaard uitgevoerd bij bloederige en vloeibare stoelgang. Indien negatief wordt na overleg met de klinisch bioloog beslist om op basis van de kliniek, dit monster eventueel door te sturen.
Bij een specifieke aanvraag (niet bloederige en niet vloeibare stoelgang) zal na overleg met de klinisch bioloog beslist worden of dit onderzoek op basis van de kliniek moet uitgevoerd worden.
 
Analysetijd:
< 1 week
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
14-2-2014 13:47:53
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis