Bilirubine
Matrix:
CSV
Synoniemen:
Xantochromie
Afnamerecipiënt:
steriele buis
Monsterverzending intramuros:
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
afgeschermd van licht
niet verzenden via buizenpost
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
enkel in afspraak met het laboratorium
Uitvoering in urgentie:
ja, Enkel na afspraak met het labo
Beproevingsmethode:

Spectrofotometrische scanning volgens Chalmers

Evolution 201 (Thermofisher)

Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-1-2017 11:34:14
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis