Vrije PSA fractie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Prostaat Specifiek Antigen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Berekening
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis