Vrij hemoglobine
Matrix:
bloed
Synoniemen:
plasmahemoglobine
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrische bepaling van hemoglobine in plasma als maat voor graad van hemolyse.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Verhoogde waarden bij intravasale hemolyse.
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-11-2021 15:09:22
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis