Von Willebrand factor antigen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
VWF:Ag
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Turbiditeitsmeting met immunoassay op Sysmex CS-5100 (Siemens)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Lage waarden bij ziekte van von Willebrand, verbruikscoagulopathie. Hoge waarden bij zwangerschap, infectie, inflammatie, diabetes.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
15-12-2016 11:25:09
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis