PCR varicella zoster
Matrix:
CSV, oculair monster, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, oculaire wissers, neus- en keelwissers. Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) of wisser in VTM. Lumbaal vocht afgenomen door punctie.Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, wissers en oculaire monsters
Synoniemen:
VZV PCR
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

wisser MD/MI oculair monster: wisser, steriel potje
Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: CSV, oculair monster
minimum staalvolume: 0,25 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Wissers: bij voorkeur eSwab (Copan) in bijbehorend medium; katoen, dacron of flocked; droog in steriel recipiënt of in universeel of virus transportmedium

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
twee maal per week, lumbaal vocht dagelijks, Enkel op werkdagen
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie DNA met in huis real-time PCR in LC480 toestel (Roche).
Referentiewaarden:

​Detectielimiet: 756 tot 1168 kopies per ml


(Meer informatie)
RIZIV nomenclatuur:
556835-556846
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:
1° Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningoencephalitis, meningitis, myelitis. Maximum 2 bepalingen per episode
2° Patiënten met oftalmologische aandoeningen: keratitis, uveïtis, acute retinitis. Maximum 2 bepalingen per episode.
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Ja, indien niet voldaan aan RIZIV terugbetalingscriteria  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2020 18:25:35
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis