Vancomycine (dal)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
staalname juist voor toediening van vancomycine
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
PETINIA (Particle Enhanced Turbidimetric Inhibition Immunoassay)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
(Siemens REF K4086)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis