Ureum
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie – kinetische meting bij 340/410 nm (bichromatisch) / urease, α-ketoglutaraat, NADH, glutamate dehydrogenase
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097593)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis