Ureum
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fotometrie – kinetische meting bij 340/410 nm (bichromatisch) / urease, α-ketoglutaraat, NADH, glutamate dehydrogenase
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097593)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan eveneens op een urinestaal uitgevoerd worden
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis