Triglyceriden
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
nuchter
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 505/694 nm (bichromatisch) / lipoprotein lipase, ATP, glycerol kinase, glycerol-3-fosfaat oxidase, aminoantipyrine, peroxidase
(Siemens REF 11097591)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Deze test omvat ook:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis