TIBC
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Totale ijzerbindingscapaciteit
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Colorimetrie/Chromazurol B, Ijzerchloride eerst bij zure pH dan bij neutrale pH.
(Siemens REF 11097525)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis