TIBC
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Totale ijzerbindingscapaciteit
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 600 en 700 nm (bichromatisch)/Fe3+, Ferene®, ascorbinezuur eerst bij pH 8.6 dan bij pH 4.5
(Siemens REF K3084)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis