Thrombocyten
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Bloedplaatjes
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Sysmex XN-9100
1. Doorstroomcytometrie (cellpack DCL) in combinatie met impedantie
2. of optisch
3. of fluorescente trombocyten bepaling met cellpack DFL en fluorocell PLT
 
Deze parameter wordt ook als POCT bepaald op XN-450 via doorstroomcytometrie (cellpack DCL) in combinatie met impedantie.

Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED/ ISO 22870 POCT
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
31-7-2020 11:54:34
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis