Thrombocyten
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Bloedplaatjes
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Sysmex XN-9100
1. Doorstroomcytometrie (cellpack DCL) in combinatie met impedantie
2. of optisch
3. of fluorescente trombocyten bepaling met cellpack DFL en fluorocell PLT
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2019 16:48:35
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis