Thiopental
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Pentothal
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Referentiewaarden:
Opmerking:
enkel bij patiënten op intensieve zorgen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-10-2014 16:05:15
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis