Theofylline
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
staalname 4-6 uren na constant rate infuus
herhalen 12-uurs interval (IV toediening)
oraal: staalname juist voor volgende toediening
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
PETINIA (Particle Enhanced Turbidimetric Inhibition Immunoassay)
(Siemens REF 11097513)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis